Neen, er dient wel een verklaring van onbewoonbaarheid of ongeschiktheid te zijn.