Een ondergrondse stookolietank is een tank die letterlijk in de grond is ingegraven. Een tank die in een kelder staat, is voor de wetgever dus een bovengrondse stookolietank.