Een EPC is 10 jaar geldig. Het is niet verplicht een nieuw EPC op te maken als u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Als er in tussentijd energiebesparende maatregelen zijn getroffen, is het aan te raden een nieuw EPC op te maken om een betere score te bekomen.