Een EPC score wordt bepaald door allerlei factoren. Enerzijds wordt het volume, de oppervlaktes en de gegevens van de gebouwschil bepaald. Daarnaast worden ook alle gegevens van technische installaties en voorzieningen bepaald. De deskundige vult alle parameters in die worden vastgesteld. Een softwarepakket berekent op basis van deze parameters de score.