Elke tank voor stookolie moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden. Als er in de stookolietank(s) bij uw woning 5.000 kg (6.000 liter) stookolie of meer kan, dan moet u dat ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.