Indien het Energieprestatiecertificaat niet wordt opgeladen na 72 uur krijgt Immohelp hier intern melding van. Immohelp neemt contact op met de deskundige om na te gaan wat het probleem is. Indien het probleem zich bij de deskundige bevindt, wordt er zo snel als mogelijk een geldig en correct attest aan u bezorgd, dit aan de helft van de prijs. Wanneer het probleem zich voordoet door overmacht (vb. fout in de energieprestatiedatabank, adres niet in de CRAB, weersomstandigheden… ) wordt u als klant verwittigd en zullen wij u alsnog zo spoedig mogelijk bedienen.