Het is vanaf 23 november 2022 verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 om een asbestinventaris of asbestcertificaat af te leveren. Voor gebouwen met bouwjaar na 2001 dient er geen asbestattest te worden opgemaakt. Voor een gerenoveerde woning moet de asbestdeskundige op basis van de vaststellingen ter plaatse en de beschikbare bewijsdocumenten oordelen of bepaalde constructiedelen of -elementen van vóór 2001 nog behouden werden. Die delen en elementen vallen dan wel binnen de te inspecteren materialen. De asbestinventaris die door de asbestdeskundige wordt opgemaakt beschrijft het asbesthoudend materiaal in alle delen van de woning, ongeacht het gebruik.