De geldigheidsduur van de asbestkeuring kan verminderd worden bij één of meerdere van onderstaande gevallen:

  1. Nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
  2. Werken uitgevoerd die invloed hebben op bevindingen van bestaande asbestkeuring;
  3. Toestand van asbesthoudende materialen is zichtbaar gewijzigd door een calamiteit of incident.