Verwittig onmiddellijk Immohelp via info@immohelp.be. Er wordt voor u een forfaitaire annulatievergoeding gevraagd aan de klant van €75 indien hij de afspraak niet geannuleerd of gewijzigd heeft binnen de 2 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer er geen toegang wordt verleend of kan verleend worden (bv. door het ontbreken van een sleutel, afwezigheid van een persoon…).