Indien overmacht zich voordoet (vb. fout in de energieprestatiedatabank, adres niet in de CRAB… ) verwittig dan onmiddellijk Immohelp via info@immohelp.be. Voeg hierbij een bewijsstuk van overmacht. Immohelp doet het nodige om de klant hiervan op de hoogte te brengen. Zodra het attest opgemaakt en afgeleverd kan worden, kan u het alsnog opladen. Nadien gebeurt de facturatie van het correcte bedrag.

Indien de fout niet het gevolg is van overmacht, maar door persoonlijke nalatigheid, is het niet meer mogelijk om het attest op te laden en wordt er geen factuur betaald. Immohelp zal er voor zorgen dat de klant verder geholpen wordt.