Indien het asbestattest niet wordt opgeladen na 5 werkdagen krijgt Immohelp hier intern melding van. Immohelp neemt contact op met de deskundige om na te gaan wat het probleem is. Indien het probleem zich bij de deskundige bevindt, wordt er zo snel als mogelijk een geldig en correct attest aan u bezorgd. Wanneer het probleem zich voordoet door overmacht wordt u als klant verwittigd en zullen wij u alsnog zo spoedig mogelijk bedienen.