De inhoud van een asbestkeuring bevat een beschrijving van alle asbesthoudende materialen in een gebouw, deel van een gebouw of meerdere gebouwen en bijhorende constructies. Er kan maar één inspectielocatie worden gekozen in de databank voor de opmaak van het asbestattest. Een inspectielocatie kan bestaan uit één van volgende mogelijkheden:

Een wooneenheid voor de opmaak van een asbestkeuring beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te functioneren en heeft een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. De minimale nodige woonvoorzieningen zijn: