De unieke code kan afgeleid worden uit het certificaatnummer. De unieke code van het certificaat zijn de cijfers volgend op de nullen in het 2de groepje cijfers.