De koper wordt ingelicht over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woning.