Het kengetal is de “EPC-score”. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar. Het kengetal is een primair energieverbruik die het verbruik op basis van de parameters weergeeft zonder rekening te houden met de effectieve verbruiker(s).