Voor eenmalige gebruikers wordt op voorhand via online banking betaald.

Voor beroepsgebruikers wordt telkens een factuur opgemaakt of bestaat de mogelijkheid om de betaling uit te voeren aan de hand van je persoonlijke wallet. U heeft ook de mogelijkheid om een factuur te laten opmaken op naam van de eindgebruiker/verkoper.